Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.06.2015

Dohoda o hromadnom uzavretí dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

-

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 6A, Bratislava IČO: 35697270

Obec Jaslovské Bohunice

01.06.2015

Hrobové miesto č. 53

OcU-2015/00195-01642

0,00 EUR

Mária Žáková, Cintorínska 109/11, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

01.06.2015

Hrobové miesto č.369

OcU-2015/00195-01416

0,00 EUR

Jozef Drobný, Okružná 11, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

31.05.2015

Hrobové miesto č.188

OcU-2015/00195-01541

0,00 EUR

Ing. Pavol Jablonický, Hl. Jaslovce 90/71, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

31.05.2015

Hrobové miesto č.282

OcU-2015/00195-01543

0,00 EUR

Ing. Pavol Jablonický, Hl. Jaslovce 90/71, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

31.05.2015

Hrobové miesto č.50

OcU-2015/00195-01542

0,00 EUR

Ing. Pavol Jablonický, Hl. Jaslovce 90/71, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

31.05.2015

Hrobové miesto č.399

OcU-2015/00195-01550

0,00 EUR

Eliška Vnenčáková, Trnavská 557/51, Špačince

Obec Jaslovské Bohunice

28.05.2015

Hrobové miesto č.294

OcU-2015/00195-01540

0,00 EUR

Dana Bencová, Hanulová 3, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

26.05.2015

5 elektrických sporákov MORA do obecných bytov - EKS

OcU-2015/00443-01511

909,99 EUR

Ing, Juraj Godočík GO & GO, Ružínska 219/15, Košice IČO: 17231710

Obec Jaslovské Bohunice

25.05.2015

Čistiace potreby - EKS

OcU-2015/00443-01497

473,00 EUR

Tatrachema VD, Bulharská 40, Trnava IČO: 31434193

Obec Jaslovské Bohunice

25.05.2015

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

OcU-2015/00615-01498

799,00 EUR

Milena Mrvová - MEDIA COELI, Pekárska 11, Trnava IČO: 37570765

Obec Jaslovské Bohunice

22.05.2015

Kanalizačná prípojka - stavebniny

OcU-2015/00157-01467

0,00 EUR

MDM stav s.r.o., Cintorínska 368/14, Jasl. Bohunice IČO: 48001023

Obec Jaslovské Bohunice

22.05.2015

Dodatok k zmluve o poskatovaní verejných služieb - mobil 0907779975

OcU-2015/00613-01482

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 6A, Bratislava IČO: 35697270

Obec Jaslovské Bohunice

22.05.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb - 0915872330

OcU-2015/00613-01482

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 6A, Bratislava IČO: 35697270

Obec Jaslovské Bohunice

21.05.2015

Poskytnutie elektronickej komunikačnej služby - zvýhodnené hovory

OcU-2015/00606

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 6A, Bratislava IČO: 35697270

Obec Jaslovské Bohunice

21.05.2015

Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - Sídlisko 163

OcU-2015/00608-01474

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36361518

Obec Jaslovské Bohunice

21.05.2015

Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - Paderovce 21

OcU-2015/00607-01473

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36361518

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2015

Postrekový prípravok na burinu - športový štadión

OcU-2015/00443-01461

1 397,04 EUR

LOS-Agro s.r.o., letecká 37, Spišská Nová Ves IČO: 36189987

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2015

Trávové smeno - športový štadión

OcU-2015/00443-01458

1 200,00 EUR

Milan Gaňa Cleanex, Gaštanová 1008/29, 01401 Bytča IČO: 34757716

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2015

Vykonania auditu za rok 2014

OcU-2015/00562-01277

3 720,00 EUR

LUMA AUDIT s.r.o., Ludanská 12, Levice IČO: 36527360

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2015

Postrekový prípravok na burinu

OcU-2015/00443-01460

330,00 EUR

AGROFERT a.s., Nobelova 34, Bratislava IČO: 36862126

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2015

Spolupráca s mestom Trnava - CVČ

OcU-2015/001248-01200

0,00 EUR

Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava IČO: 313114

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2015

Hrobové miesto č. 334

OcU-2015/00195-01415

0,00 EUR

Jozef Drobný, Okružná 11, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

11.05.2015

Dotácia na rok 2015 - Poľovnícke združenie BLAVA

OcU-2015/00218-00788

6 000,00 EUR

Poľovnícke združenie BLAVA, Nová 288/23, Jaslovské Bohunice IČO: 35592346

Obec Jaslovské Bohunice

11.05.2015

Dotácia na rok 2015 - jazdecký klub AXA

OcU-2015/00223-00787

10 000,00 EUR

Jazdecký klub AXA, PD Jasl. Bohunice IČO: 35627140

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: