Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2013

Dodatok č.3 k zmluve o kanalizačnej prípojke

OcU-2013/00092-03690

0,00 EUR

Ekolas s.r.o., Poľná 11/2, Jaslovské Bohunice IČO: 36227897

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.2 k zmluve o kanalizačnej prípojke

OcvU-2013/00092-03672

0,00 EUR

Chladiace veže Bohunice s.r.o., nám. sv. Michala 171, Jasl. Bohunice IČO: 34109960

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.3 - byt - Daniela Lackovičová

OcU-2013/0001-03674

0,00 EUR

Daniela Lackovičoá, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.5 - byt - Žaneta Facunová

OcU-2013/00087-03676

0,00 EUR

Žaneta Facunová, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.1 - byt - Martin Bango

OcU-2013/00855-03677

0,00 EUR

Martin Bango, Sídlisko 462/17, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.4 - byt - Marek Beňo

OcU-2013/00854-03678

0,00 EUR

Marek Beňo, Nová 294/4, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.1- byt - Radovan Ondriš

OcU-2013/00853-03679

0,00 EUR

Radovan Ondriš, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.2 - byt - Andrej Šípek

OcU-2013/00849-03680

0,00 EUR

Andrej Šípek, Sídlisko 382/4, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Ukončenie byt - Michal Nemeš

OcU-2013/00024-03713

0,00 EUR

Michal Nemeš, Sídlisko 462/17, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.6 - byt - Anna Bežuchová

OcU-2013/00024-9-03734

0,00 EUR

Anna Bežuchová, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Dodatok č.2 - IBV Panské diely - cesty a chodníky

OcU-2013/00170-03738

38 385,82 EUR

TSS Grade a.s., Dunajská 48, Bratislava IČO: 35802723

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2013

Kúpa svietidiel a výmena svietidiel na ul. Nová a Šidúnky

OcU-2013/0-03739

23 090,40 EUR

Ecoled Solutions a.s., Zámocká 32, Bratislava IČO: 36747262

Obec Jaslovské Bohunice

18.12.2013

Dodatok č.2 k zmluve o dielo - rekonštrukcia ČOV

OcU-2013/00220-03695

70 250,53 EUR

MBM-STAV s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, Námestovo IČO: 36394645

Obec Jaslovské Bohunice

17.12.2013

Kanalizačná prípojka - Maroš Nádaský

OcU-2013/00092-03574

0,00 EUR

Maroš Nádaský, Záhradná 393/17, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

17.12.2013

Elektronické doručovanie na daňový úrad

OcU-2013/01125-03668

0,00 EUR

Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

13.12.2013

Tlač Blavských novín

OcU-01107-03589

5 000,00 EUR

Marketing and Business Group s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

13.12.2013

Predaj pozemku na IBV

OcU-2013/01113-03611

33 506,59 EUR

Róbert Fujala, Čajkovského 6322/16, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

13.12.2013

Predaj pozemku na IBV

OcU-2013/01112-03610

33 506,59 EUR

Tomáš a Mgr. SIlvia Melichárekovci, Čajkovského 6327/31, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

13.12.2013

Cestovné poistenie - Rožnov pod Radhoštem

OcU-2013/01116-03628

212,04 EUR

Allianz- Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava IČO: 00151700

Obec Jaslovské Bohunice

11.12.2013

Dodatok č.5- byt - Ing. Rastislav Šeliga

OcU-2013/00852-03606

0,00 EUR

Ing. Rastislav Šeliga, Sídlsiko 461/18, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

07.12.2013

Aktualizácia bezpečnostného projektu

OcU-2013/01097-03546

300,00 EUR

Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/3, behynce IČO: 40364003

Obec Jaslovské Bohunice

05.12.2013

Hromadná licenčná mluva - adventný koncert Maroša bangu 21.12.2013

OcU-2013/00708-03469

10,00 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava IČO: 178454

Obec Jaslovské Bohunice

03.12.2013

Autorský honorár - dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatku

OcU-2013/01054-03516

400,00 EUR

Irena Bubeníková, Jilemníckeho 2, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

29.11.2013

Kanalizačná prípojka - Adriana Berlanská

OcU-2013/00092-03524

0,00 EUR

Adriana Berlanská, Čerešňová 19/615, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

29.11.2013

Dodatok č.2- byt - Mária Nádaská

OcU-2013/00851-03525

0,00 EUR

Nádaská Mária, Orechová 299/9, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: