Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Územný plán obce

Územný plán obce Jaslovské Bohunice bol schválený VZN č. 49, (rtf), ktorým sa vyhlásila jeho záväzná časť na Obecnom zastupiteľstve obce Jaslovské Bohunice dňa 7.4.2008 uznesením č. V/156 (pdf). VZN nadobudlo účinnosť dňa 8.5.2008

Spracovateľ ÚPO a jeho zmien: 

  • Ing. arch. Peter Odnoga / A5 ATELIÉR
  • Pekárska 11, 917 01 Trnava

Zmeny a doplnky č.1/2008 ÚPO Jaslovské Bohunice boli schválené VZN č. 61 (rtf) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 14.12.2009 uznesením č. V/472 (pdf). VZN nadobudlo účinnosť dňa 14.1.2010.

Zmeny a doplnky č.2/2013 ÚPO Jaslovské Bohunice boli schválené  VZN č. 82 (rtf) – príloha č.1 VZN č.82 (rtf) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 28.4.2014 uznesením VI/573 (rtf)  -prílohy 1 k uzneseniu (rtf) – príloha 2 k uzneseniu (rtf).

Funkčná a priestorová regulácia Obytná zóna Panské diely II. Jaslovské Bohunice – Orechová ulica, vypracovaná Ing. Arch. Petrom Odnogom bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 16.6.2014 uznesením č. VI/604 (rtf) - grafické riešenie (pdf).

Zmeny a doplnky č. 3/2015 ÚPO  Jaslovské Bohunice boli schválené VZN č.100 (rtf) + príloha VZN (rtf) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 26.9.2016 uznesením 362/VII (rtf) - príloha 1 k uzneseniu (rtf) - príloha č.2 k uzneseniu (rtf).

Zmeny a doplnky č.4/2017 ÚPO Jaslovské Bohunice boli schválené VZN č.107 (docx) + príloha k VZN (docx) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 20.11.2017 uznesením č.571/VII (docx) + príloha č.1 k uzneseniu 569/VII (docx) + príloha č.2 k uzneseniu 569, 570/VII(docx).

Zmeny a doplnky  č.5/2017 ÚPO Jaslovské Bohunice boli schválené VZN č.115 (docx) + príloha VZN (docx) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 22.10.2018 uznesením 767/VII (docx) + príloha č.1 k uzneseniu (doc) + príloha č. 2 k uzneseniu (doc).

 

Územný plán obce

Textová časť, základné údaje

cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,46 kB
Stiahnuté: 1,604×
Vložené: 7. 10. 2016

Textová časť, záväzná časť, rešenie územného plánu

zavazna_cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,46 kB
Stiahnuté: 672×
Vložené: 7. 10. 2016

Textová časť, vyhodnotenie

tabuľka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,59 kB
Stiahnuté: 448×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 01 – širšie vzťahy

01sirsie_vztahy.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,56 MB
Stiahnuté: 737×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť 02 - záujmové územie – kataster

02zaujmove_uzemie-kataster.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 30,83 MB
Stiahnuté: 748×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 03 - komplexný návrh - priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

03komplexny_navrh.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 29,38 MB
Stiahnuté: 898×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 04 - doprava

04_doprava.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 25,5 MB
Stiahnuté: 518×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 05 - vodovod

05_vodovod.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 25,31 MB
Stiahnuté: 569×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 06 - kanalizácia

06_kanalizacia.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 25,08 MB
Stiahnuté: 552×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 07 - energetika

07_energetika.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 25,27 MB
Stiahnuté: 548×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 08 - telekomunikácie

08_telekomunikacie.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 25,47 MB
Stiahnuté: 506×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 09 - perspektívne využitie PPF

09_perspektivne_vyuzitie.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 26,09 MB
Stiahnuté: 545×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 10 - ochrana prírody a tvorba krajiny

10_ochrana prirody.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 29,03 MB
Stiahnuté: 476×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 11 - schéma záväzných častí a VPS

11schema_zavaznzch_casti.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 26,37 MB
Stiahnuté: 542×
Vložené: 7. 10. 2016

Územný plán obce – zmeny 01/2008

Textová časť - základné údaje

upn-zmena 012008- panske_diely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 488×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 01 – širšie vzťahy

01_sirsie_vztahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,4 MB
Stiahnuté: 503×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 02 - komplexný návrh - priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

02_komplexny_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,27 MB
Stiahnuté: 539×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 03 - doprava

03_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,64 MB
Stiahnuté: 479×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 04 - vodovod

04_vodovod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,58 MB
Stiahnuté: 421×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 05 - kanalizácia

05_kanalizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,53 MB
Stiahnuté: 583×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 06 - energetika

06_energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,58 MB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 07 - telekomunikácie

07_telekomunikacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,52 MB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 08 - perspektívne využitie PF

08_perspektivne_vyuzitie_pf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,63 MB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 09 - schéma záväzných častí a VPS

09_schema_zavaznych_casti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,67 MB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 7. 10. 2016

Územný plán obce – zmeny 02/2013

Textová časť - riešenie územného plánu

01_2-2013_riesenie-uzemneho_planu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,28 kB
Stiahnuté: 296×
Vložené: 11. 4. 2017

Riešenie územného plánu - záväzná časť

02_zmena2-2013_zavazna_cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 830,34 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 01 - širšie vzťahy

01_sirsie_vztahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,04 kB
Stiahnuté: 232×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 02 - komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

02_komplexny_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,13 MB
Stiahnuté: 303×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 03a - doprava

03a_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,37 kB
Stiahnuté: 218×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 03b - doprava

03b_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,42 kB
Stiahnuté: 232×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 04 - vodné hospodárstvo

04_vodne_hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,33 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 05 - energetika

05_energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,98 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 06 - vyhodnotenie PF

06_vyhodnotenie pf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,05 kB
Stiahnuté: 218×
Vložené: 7. 10. 2016

Grafická časť: 07 - schéma záväzných častí a VPS

07_schema_zavanych_casti_a_vps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 707,47 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 7. 10. 2016

Stanovenie - urbanistická štúdia – november 2008

regulativa ibv panske diely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,4 kB
Stiahnuté: 260×
Vložené: 7. 10. 2016

Územný plán obce - zmeny 03/2015

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 3a/2015

Lokalita B1 Kopanice 3c/2015 – NOVÁ Lokalita B6 Orechová 3e/2015 – Plocha pri atómovej elektrárni 3j/2015 - Lokalita Zberný dvor do 10 T
001 Úpn-o j.bohunice, zmena 3 -2015, čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,8 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 11. 4. 2017

Vyhodnotenie dôsledkov

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie a k návrhom, ktoré menia alebo doplňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu
002 Úpn-o j.bohunice, zmena 3-2015, tabuľka ppf, čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,13 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 11. 4. 2017

Riešenie územného plánu - ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Úplné znenie - vrátane zmien 1/2008, 2/2013
003 Úpn-o j.bohunice, zmena 3 -2015, záväzná časť, čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 782,19 kB
Stiahnuté: 282×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 01 - širšie vzťahy

01 širšie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,11 MB
Stiahnuté: 280×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 02 - komplexný návrh

Priestorové uspodriadanie a funkčné využívanie územia
02 komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,52 MB
Stiahnuté: 294×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 03 - komplexný návrh

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
03 komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,76 kB
Stiahnuté: 307×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 04 - doprava

04 doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,75 kB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 05 - vodné hospodárstvo

05 vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,38 kB
Stiahnuté: 214×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 06 - energetika

06 energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,22 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 07 - využitie PF

Využitie PF na nepoľnohospodárske účely
07 vyhodnotenie pf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,21 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 08 - využitie PF

Využitie PF na nepoľnohospodárske účely
08 vyhodnotenie pf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,78 kB
Stiahnuté: 220×
Vložené: 11. 4. 2017

Grafická časť: 09 - schéma záväzných častí a VPS

09 schéma záv.častí a vps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 281×
Vložené: 11. 4. 2017

Územný plán obce - Zmeny 04/2017

Zmena 4/2017 - textová časť

00a ÚPN-O J.Bohunice, zmena 4-2017, čistopis, text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 540,39 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 14. 12. 2018

Zmena 4/2017 - tabuľka ppf

00b ÚPN-O J.Bohunice, zmena 4-2017, tabuľka ppf, čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,13 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 14. 12. 2018

Zmena 4/2017 - záväzná časť

00c ÚPN-O J.Bohunice, zmena 4 -2017, záväzná časť,čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 14. 12. 2018

Širšie vzťahy

01 širšie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 14. 12. 2018

Komplexný návrh

02 komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 772,97 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 14. 12. 2018

Doprava

03 doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,76 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 14. 12. 2018

Vodné hospodárstvo

04 vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,08 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 14. 12. 2018

Energetika a telekomunikácie

05 energetika, telekomunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 526,12 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 14. 12. 2018

Záber pôdneho fondu

06 záber pf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,48 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 14. 12. 2018

Schéma záväzných častí a VPS

07 schéma záv.častí a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,7 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 14. 12. 2018

Územný plán obce - Zmena 05/2017

ÚPO obce J.Bohunice, zmena 5 -2017, záväzná časť

00c ÚPN-O J.Bohunice, zmena 5 -2017, záväzná časť, čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 776,97 kB
Stiahnuté: 194×
Vložené: 23. 3. 2019

ÚP obce J.Bohunice, zmena 5-2017, text

00a ÚPN-O J.Bohunice, zmena 5-2017, čistopis, text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 700,1 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 23. 3. 2019

00b ÚPN obce J.Bohunice, tabuľka

00b ÚPN-O J.Bohunice, zmena 5-2017, tabuľka ppf, čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,3 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 23. 3. 2019

Komplexný návrh

02 komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 23. 3. 2019

Širšie vzťahy zmena

01 širšie vzťahy zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 23. 3. 2019

Doprava

03 doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 588,92 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 23. 3. 2019

Vodné hospodárstvo

04 vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,71 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 23. 3. 2019

Energetika

05 energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 633,23 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 23. 3. 2019

Vyhodnotenie pf

06 vyhodnotenie pf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,52 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 23. 3. 2019

Schéma záväzných častí a VPS

07 schéma záväzných častí a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 798,52 kB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 23. 3. 2019

Obec

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 10. 2021
takmer jasno 13 °C 6 °C
nedeľa 24. 10. jasná obloha 12/3 °C
pondelok 25. 10. jasná obloha 12/3 °C
utorok 26. 10. zamračené 12/4 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.